Skip to main content

MAMLE مامۆستا موحه‌مه‌دی ماملێhttps://youtu.be/7u7D7T5NRKE


زیاد به این آشو گوش ندهید او یک جیره خوار بوده و اطلاعاتی های منفور جمهوری جهل و جور دزدی های افسانه ای وقتی به روشن دلی حمله می کنند چرندیات این مردیکه معلوم الحال را هوا می کنند هوستان باشد او این صغرا کبرا ها را می چیند تا هدفش که همان نابرابری است را به مردم بیندازد معلومه که در یک شرایط نا مساوی آدمها نا برابر هستند تو اگر غذای نامناسب داشت باشید قدت رشد نمی کند مغزت ارگانهایت درست حسابی کار نمی کنند اگر شرایط مناسب نداشته باشید از نظر فکری وفرهنگی هم رشد نمیکنید امثال او مشگل معرفتی ندارند وعمدا فضا راآلوده می کنند که خام اندیشان را به بی راهه جهت دهند #wasSia

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر