Skip to main content

(سازها)نی نوازی استاد کسایی )نی نوازی استاد کسایی

حسن کسایی

"شادی و امید" اثری از حسن کسایی با تار فرهنگ شریف

Asil Music -جلیل شهناز،حسن کسایی- رازونیاز نی و تار

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی