Skip to main content

10 Internet Tricks You Wish You Knew Sooner! (Easy) فیت و فنهای اینتر نتhttps://youtu.be/eI0r_aL4rhg

 روی کیبورد دکمه کنترل را فشاردهید و با قسمت چپ موس خود کلیک کنید تا تب ها را عوض کنید
 ctrl +left clic

فیت و فنهای اینتر نت  واستفاده از کیبورد


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی