Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2015

چگونه youtube خود را بطور خصوصی پست کنیم

چگونه you tube خود را بطور خصوصی پست کنیم و... چگونه ویدیو شخصی- مثل نشاندادن کالا  یا هرچه دوست دارید یا ویدیو خانوادگی خود را در youtube فقط با دوستان  نزدیک خود اشتراک (share) کنیم : a-  درyoutue در قسمت بالا کلمه آپ لود(upload) را کلیک (click)کنید b- وقتی صفحه آپلود آمد در زیر جائی که آپلود می کنید c-گزینه private را انتخاب کنید بعد در زیر آن روی فضای خا لی کلیک کرده و d- نام جمیله خنیاگر یا هر سیرکلی انتخاب کنید اگر دوست ند ا رید کسی غیر از  جمیله خنیاگر ویدیو شما را ببیندش پس اسم کسی را غیر از اوننویسد .البته ایمیلش هم  رانوشتید میشود . کسانی که کاسب هستندمی توانند از کاسه کوزه هایشان فیلم گرفته برای مشتری های خود بفرستند. e-البته اگر با حلقه  یا سیرکل دوستان خود خواستید share کنید این در یوتیوب و گوگل پلاس امکان پذیر است زیاد نگران نباشید نخاله ها آنرا نمی بینند مگر اینکه در سیر کل خود آدمهای غیر خودی باشند که باید حذفشان کرد. -اگر خواستید همه آن ویدیورا ببینند پس گزینهpublic را کلیک کنید. f- وقتی انتخاب اسم را کردید کلمهupload را در وسط کلیک کنید g-گز

جوش شیرین با خاصیتهای شیرینش فقط برای خمیر خوب نیست برای سلامتی بهترین است

قبل از شروع مطلب ٫این نوشته در اثر یک سری تحقیق گرد آوری کرده و خود نیز در بعضی موارد استفاده کرده ام و چون دیدم روی بدنم اثر مثبت داشت خواستم با دوستان در میان بگدارم ولی شما قبل از استفاده با دکتر خود در میان بگذارد که با مشکلی بر خورد نکنید خصو صا کسانی که بدن و پوست حساسی دارندیا خانمهای  حامله یا شیرده تا  دکتر خود به شما مجوز نداده اکیدااستفاده نکنید و حال داستان از چه قرار است همه با پدیده سرطان آشنا هستید سرطان بیشترأ مردم محروم به آن مبتلا می شوند و علت اصلی آن فقر است در بعضی موارد ممکن است فقر فرهنگی یا بی دانشی طرف باشد که به این مرض دچار می شود . وقتی بدن شما احتیاج به غذا دارد و به موقع غذا به آن نمی رسد معده اسید تولید می کند  و  در این مورد غده لوزالمعده باید این وضعیت اسیدی را به قلیائی تبدیل کند که متاسفانه چون حجم اسید بالاست از پس این کار بر نمی آید.  وزمانی که بدن حالت اسیدی پیدا میکند بدن آماده پذیرفتن هرگونه بیماری بوده وکلا حالت شکننده ای دارد و آسیب پذیری آن شروع می شود  جوش شیرین کارش قلیائی کردن بدن است وچون این خاصیت را دارد  منانع آسیب رسیدن به