Skip to main content

آموزشی


فرهنگسازی چرا درختکاری وکشت و کار مهم است درخت سرسبزی و طراوت همراه با ایجاد مشاغل راباخود می آورد و مردم متمدن درختکاری و بوستانکاری را یک وظیفه خود می دانند ، سودجویان سعی دارند این راز را از طالبان رفاه عمومی بپوشانند و آنرا کمرنگ جلوه دهند ولی در زنبیل نان مردم این مهم نقش کلیدی را دارد که کار بسیار شدنی و آسانی است ونقش بی نظیری در آبادانی و صفای یک جامعه راایفا می کند. من در مقاله ای دیگر راز خوشمزگی و سلامت و ارگانیک شدن خوراکیها و دام ها که چیزی جز کرم خاکی نیست را توضیح داده ام و این مقاله را من در آینده در #wasSia بیشتر باز می کنم

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs