Skip to main content

غضنفر راستی ،،گل نساhttps://youtu.be/RPXBIcrRB7w

یار کازرونی، غضنفر راستی

دختر عمو     دختر های شیراز

بلال بلالم  واسونک شیرازی

vasoonak 2 (حنابندان (واسونک شیرازی ۲

جهرمی ghazanfar rasti

ستاره ... ترانه جهرمی محلی


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی