Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2014
  د ر این بخش شما زبان انگلیسی محاوره ای را فرا می گیرید شاید بعد از این بتوانید  شروع  به مکالمه با دیگران کنید و بهتر است که  بیشتر فیلم نگاه کنید تا سریعترانگیسی راصحبت کنید Start Learning English
  یا د گیر ا نگلیسی بعد ا ز ا ین که میتوانید ا نگلیسی صحبت کنید         در اینجا شما میتوانید لغات بیشتری را فرا گیرید که به زندگیتان  کمک می کند که بهتر با دیگران ار تباط بر قرار کنید   learn english after you speak
چگونه ایمیلی  را که فرستاده ایم برگردانیم: gear setting labs scroll down undo send ◙ enable send feedback       7. scroll down to the bottom and save the page changes
آهنگی زیبا و  ماندگاراز استاد رامیزقلی اف
Google+ چگونه یکی رادر گوگل + از بلاک در میا وریم how to unblock someone in Google + go  Google + home people your circles click your circle action in action menu ▼ choose viewed blocked  option when you find  target name click on unblock right click on add to circles then check the box in it

کرم خاکی ثروت پنهان

کرم خاکی ثروت پنهان گوشت کرم خاکی سرشاراز امگا ۳است ودارای پروتیین ۷۰ درصدی می باشد که ۳برابر  پروتئین گوشت قرمز بوده  که فقط ۲۲٪ پروتیئن دارد  این کرم کودی  را ایجاد می کند که  عا مل تولید سبزیجات و میوه های  ارگانیک است ونیز گوشت این کرم در پرورش  ورشد مرغ وماهی نقش دارد ومرغا نی که از کرم خاکی استفاده میکنند تخم اورگانیک تولید کرده وجوجه ها ودر نتیجه مرغ اورگانیک پا به عرصه وجود می گذارد و تخم مرغ ارگانیک  حا وی امگا ۳است   که مصرف آنها به سلامت جسم  خصوصا کسایی که دچار میگرن٫ دیپرشن ٫ گرفتگی عروق وناراحتی قلبی هستند کمک  می کند  تاسلامت خود راحفظ کنند. کرم خاکی در واقعه می شود در هر جایی پرورش داد وهیچگونه بویی از خود سا طع نمی کند   واز همه جالبتر اینکه  همه چیزمی خورد جز شیشه ٫فلز٫پلاستک وسنگ و گوشت و چربی ٫بنا بر این تمام آشغا لها ی   منزل شما را از پوست  خیار گرفته تا پوست تخم مرغ مصرف کرده واز فضله  خود کودی بی نظیرایجاد کرده   که  سبزیجات ومیوههای ارگانیک ماحصل آن می باشد که در بازار بسیار گرانتراز بقیه  است واز همه مهمتر کشاورزان  میتوانند کرم خاکی را در

کودکی با یک دنیا احساس

کودکی با یک دنیا احساس گویی کهنسالی است که در قامت کودکی جای گرفته آرزوی موفقیت  برایش  دارم با دیگر انسانهایی که آواز ٫ شادی و بهتر زیستن همنوعان  برایشان مقدم تر از هر چیز است https://youtu.be/f0zwm6zO028
چی بپزیم؟ http://chibepazam.ir/about/ این سایت یک فرق اساسی با بقیه دارد این است  که در آن شما باچیزهایی که در دسترس دارید میتواند غذا های متنوعی درست کنید : روی لیست کلیک کنید واسکرول کنید تا آپشن های بیشتری انتخاب کنید  روی چی بپزیم کلیک کنید تا لیست غذا ها را ببینید بعد یکی از غذاها را انتخاب کنید