Skip to main content

Quick and Easy Blackberry Bramble Basket

11 -22 -33 -44 -55 -66

ممکن است عده
 ای علاقه مند باشند که خود نوعی شغل برای مناطق مختلف ایران است ما در منطقه کرماشان لوانی داریم که با آن میشود سبد ساخت و فروخت و ایجاد درامد کرد من اینگونه ویدیوها را در سایتم که بیشترویدیو بیس است ویدیوها را می گذارم که شما برای همیشه می توانید به آن دسترسی داشته باشید و درهشتگ #اشتغال آنها را سعی می کنم جمع کنم تا آسانتربتوانید به آن دسترسی داشته باشید 
در مورد این سبد با هفت شاخه هم اندازه شروع می کنید هروقت دیدیدمابین شاخه ها فاصله است یک شاخه چوب به ان اضافه کنید تا فاصله ها کم بشود دراینجا از شاخه های تمشک استفاده کرده
ولی شما می توانید از برگ درختان نخل یا لوانیاستفاده کنید  

سفارش من به همه این است به هم کمک کنید بدون توقع اغلب ادمها خیر اندیش هستند فقط بسیار عقب مانده ها هستند که می خواهند دیگران چیزی یاد نگیرند.
 کشت درخت را جدی بگیرید از شاخه درختان جائی که
کره و برگها هستند می توانیدیک درخت دیگر درست کنید فقط کمی  روی چوب خراش بزنید بهتر ریشه می زند این کارم نکنید هم میشود در دنیا درخت کاری و درخت فروشی نوعی پرستیژ است شما روی خود درخت هم می توانید ریشه درست کنید سایت مرا چگ کنید تا بیشتر ببینید برای تکثیر گل و اغلب بوته ها اینکار آسانتر است در آب اغلب شاخه ها ریشه می زنند
ولی در محیط کمی هم آفتاب باشد هم سایه 

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر