Skip to main content

DIY Newspaper Basket Weaving with Decoupage ENGLISH SUBTITLEShttps://youtu.be/HzYZsy4pvUY

11 -22 -33-44

این روش سبد درست کردن از روزنامه خیلی ساده تر از چوب کمی چسب چوب لازم دارد و رنگ پلاستیک ویا پودر رنگ

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی