Skip to main content

DIY Bathtub Refinishing Kit HOW TO چگونه وان خود را رنگ بزنیمhttps://youtu.be/lDI7Xrhr1qk
 اگر اینکار را خواستید بکنید می توانید از آمازون یا ای بی کیتش را بخرید رنگ مخصوصی است که  رنگش خواصیت شکل کرفتن دارد یعنی
خودبخود آخر سر صاف قشنگی میشود با این رنگ که میشود ماشین هم رنگ زد اگر اطلاع بیشتر خواستید مرا در جریان بگذارید تا بیشتر در مورد آن اطلاع نشر دهم

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر