Skip to main content

How To Make Your YouTube Videos Privatehttps://youtu.be/poGiVTXuqS8
ویدیودیگری در این رابطه
چگونه ویدیوهای خود را با دیگران  اشتراک کنیم
برای اینکه ویدیو منیجر خود راباز کنیم باید جی میل داشته باشید بروید یوتیوب روی عکس خو کلیک کنید در ویندو باز شده کلمات my account را کلیک کنید

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی