Skip to main content

Gulab jamun , گلاب جامن

2لیوان شیر خشگ.

مقداری کره
  یک قاشق جوش شیرین که اسم خارجیش بیک ینگ سودا  است

3چهارم یک لیوان آرد
6 فا 8 واحد شیر و اگر دیدی خمیر خشک است شیر به خمیر اضافه کرده تا نرم شود
 و خمیر را 10 دقیقه  پوشانده تا کمی پف کند دعد در زوغن مثا زلوبیا بامیه در روغن سرخ کنید.
سمولینا نوعی آرد است که برای ماکارونی استفاده می شود خواستید مقداری نشاسته جای آن  استفاده کرده و مقدار آرد را بیشنر کرده و پنیر آنرا بیشتر کنید خود امتحان کنید که کدام بهتر است.
 وقتی شکر در آب حل شد قل قلی ها را که سرد شده اند داخل شهد ریخته و بلافاصله اجاق را خاموش کنید.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر