Skip to main content

Gulab jamun , گلاب جامن

2لیوان شیر خشگ.

مقداری کره
  یک قاشق جوش شیرین که اسم خارجیش بیک ینگ سودا  است

3چهارم یک لیوان آرد
6 فا 8 واحد شیر و اگر دیدی خمیر خشک است شیر به خمیر اضافه کرده تا نرم شود
 و خمیر را 10 دقیقه  پوشانده تا کمی پف کند دعد در زوغن مثا زلوبیا بامیه در روغن سرخ کنید.
سمولینا نوعی آرد است که برای ماکارونی استفاده می شود خواستید مقداری نشاسته جای آن  استفاده کرده و مقدار آرد را بیشنر کرده و پنیر آنرا بیشتر کنید خود امتحان کنید که کدام بهتر است.
 وقتی شکر در آب حل شد قل قلی ها را که سرد شده اند داخل شهد ریخته و بلافاصله اجاق را خاموش کنید.

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs