Skip to main content

Bonsai kya hai :: kaise banae بانسی روشی آسان برای کلاون و تکثیر درختhttps://youtu.be/5NuzENg7YfE
در مورد بانسی بیشتر بدانید

بانسی روشی آسان برای کلاون و تکثیر درخت از شاخه ها و تنه درخنان کهنسال است  یک شاخه که جوانه زده رااز قسمت های جوانه زده بریده ودر گلدان یا باعچه بکاریدو به آن برسید درخت مثل تمساح می ماند که آب و امکانات بیشتر باشد به همان اندازه رشد می کنند در واقع در طبیعت همه چیز از این قانون پیروی می کند از زمانی بختک جمهوری اسلامی روی ایران افتاده قد مردم سانتها کوتاه تر شده

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر