Skip to main content

هفت رنگ و یک تصنیف غمگین/آنچه باید ورزشکاران و همه بدانندhttps://youtu.be/Vobzull5pK8
رقص سازها

آنچه باید ورزشکاران و همه بدانند

ورزشکاران هر رشته ای برای اینکه پیروز شوند باید به آسانی خسته نشوند زعفران ویک نوع علف هرز دیگر هست شبیه برگ کاهو   ولی برکهایش  بعضی جاها کمی بریده بریده است  ودر باغچه ها زیاد یافت  می شود کمی تلخی ای ملایم دارد و گلهایش زرد غلیظ  حالت آفتابگردان دارد ولی قابل خوردن است در قحطی ها مردم از سر ناچاری آنرا می خورند چون کمی تلخ است ولی قابل خوردن است  مثل قرص ضد درد است هر چه ضد درد باشد ضد خستگی هم هست ترتیزک خودمان  و کنجد هم نیروزاست خصوصا زعفران مثل چای بخورید  توی غذاهای خود بریزیددر همه جا پیروز خواهید شد چون یک نوع دپینگ غیر ابولفضلی است علاوه براین در سکس و رختخواب هم فهرمان همسرتان می شوید  کسانی که کار فیزیکی و بدنی می کنند کلا کارگران و کسانی که مودی هستند بهتر است که  زعفران را به دایت خود اضافه کنند چون راز شادی هم هست ولی به کسی نگیدکه من گفتم! برید ببینم چه می کند یادتان باشد قهرمانان واقعی قهرمانان بچه های پائین شهر هستند بروید سری به آنها بزنید با خرچین پر از سوغات برای آنها ممکن است مقامات جاعش نگذارند شما این کار را بکنید غیر مستقیم اینکار را نکنید مثل تختی باشید نه مثل بعضی هنرمندان متمول که فقظ به فکر خود هستند وبقیه برایشان ابزارسود اندوزی!


Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر