Skip to main content

Why Is Saffron So Expensive?https://youtu.be/gQaOSggFKQIزعفران  شاد کننده است ضد درد  و هرچه ضد درد باشد خستگی را ازبین می برد و اگر خستگی نباشد آدمها سکس خوب خواهند داشت پس تقویت کننده  سکس است کسانی که غمگین ودنبال خودکشی هستند به آنها زعفران بدهید زعفران را علاوه بر غذا بجای چای مصرف کنید تا هر روز از خاصیت آن بهره ببرید این کاشتنی بهترین ها در همه جا است و ضد آلزایمر هم هست پس بکارید دست روی دست نگذارید در محل زیست خود آنرا پرورش دهید کسانی که کمر درد دارند یا دردهای دیگر دارند یا میخواهند در کار روزانه یا سر کلاس سرحال باشند زعفران استفاده کنندزعفران شاد کننده است ضد درد و هرچه ضد درد باشد خستگی را ازبین می برد و اگر خستگی نباشد آدمها سکس خوب خواهند داشت پس فقویت کننده سکس است کسانی که غمگین ودنبال خودکشی هستند به آنها زعفران بدهید زعفران را علاوه بر غذا بجای چای مصرف کنید تا هر روز از خاصیت آن بهره ببرید این کاشتنی بهترین ها در همه جا است و ضد آلزایمر هم هست

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر