Skip to main content

Twisted Korean doughnuts (Kkwabaegi: 꽈배기)https://youtu.be/lLy9ojZZFOw
3قاشق کره ذوب کرده
3قاشق شکر
1 قاشق چای خوری نمک
1لیوان شیر
1 عدد تخم مرغ
1 قاشق کمتر ایست با
3لیوان آرد باهم قاطی کرده
بگذارید حدود 1/5 ساعت تا حجمش 2 برابر شود
بادش را خالی دباره 40 دقیقه بگذاریدش تا حجمش بازهم دو برابر شود
از وسط شروع به باز شدنش بکنید و بعد یکدست روبه جلوکشیده وددست دیگر روبه عقب تا خمیر پیچ بخورد
بعد اینکه خمیر پیچ خورد می توانید داداخل فریزر نگهداشته و هر وقت خواستید
داخل روغن ریخته و استفاده کنید ولی اگر خمیر تازه استفاده می کنید 15 دقیقه بگذاری تا خمیر پف کرده شود پشت رو کنید تا خمیر یکطرفش پهن نشود
بعد روغن ارا داغ کنید تا دمای 135 درجه بعد دما را ملایم یا مدیم گنید
REPLY

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی