Skip to main content

Quantum Theory - Full Documentary HDhttps://youtu.be/CBrsWPCp_rs

در آینده ما به ماشین برای نقل و انتقال نیاز نخواهیم داشت چیزی شبیه یگ پیام ایمیل تبدیل انرزی به ماده در ابعاد انتقال یک شهر در یک آن به هر جا علاوه بر این پشت اغلب داستانهای جن و پری این علم خوابیده و شعبده بازان اغلب از این علم استفاده می کنند و

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی