Skip to main content

بزرگ علوی Bozorg Alavi آقا بزرگ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%B9%D9%84%D9%88%DB%8C

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
برای اینکه زود هنگام نمیرید گوجه فرنگی بیشتر بخورید و آب زیاد بخورید تا دچار ناراحتی قلبی نشوید
 گوجه فرنگی و آب خون را رقیق می کند شما را لاغر می کند و واریس را از بین می برد
 راز موفقیت در زندگی خواندن کتاب است و امروزه ویدیو دیدن هم کمک به رشد فرد می کند ولی جای کتاب را نمی گیرد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی