Skip to main content

برای این که به گوگل پلاس وارد شوید

برای این که به گوگل پلاس وارد شوید بروید گوگل
 https://www.google.com/search?q=google+signup&oq=google+signup&aqs=chrome..69i57j69i64.58420j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8
در بالا سمت راست شمایک مربع نقطه نقطه ای
می بینید
روی آن اگر کلیک کنید گوگل پلاس و یوتیوب و خیلی امکانات گوگل از جمله ایمیل گوگل که به جی میل معروف است می بینید که در آن هنگ آوت گوگل است و میتوانید با کسانی که جیمیل دارند تصویری و غیر تصویر تا 10 نفرهرجای جهان  چت کنید

 اگر مشکل داشتید مطرح کنید اگر متوجه نشدم تکرار کنید تا متوجه شده به شما توضیح دهم

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر