Skip to main content

5 Tips How to Grow a Ton of Ginger in One Container or Garden Bed 5روش در مورد در مورد رشد زنجبیلhttps://youtu.be/LMlBP-nmNgs

زنجبیل به آفتاب و آب  وخاک خوب نیاز دارد  آنرا زیاد عمیق نکارید در هنگام کاشت اگر زمین نمدار  است آبش ندهید تا اینکه جوانه ها سر از خاک در بیاورند بعد همیشه آبش دهید

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی