Skip to main content

How to Finish a Wood Table درمورد رنگ استین وجلا روی همه جاhttps://youtu.be/nAF2wpD8fi4

برای اینکه استین قشنگتر روی چوب بنشیند بهتر است که ازقبل کاندیش روچوب بزنیم بعد استین بمالیم وبعد دولایه وارنیش یا جلا لازم است اول سنباده زدن لازم نیست ولی بار دوم بعد خشگ شدن وارنیش  باید با سنباده225گرید یک سنباده نرم زده و دباره بعد تمیز کردن وارنیش دوم را بکار برید
توضیح1 :سعی کنید استین و وارنیش از یک جنس باشنداگراستین ایل بیس است وارنیش باید ایل بیس باشدو اگر  استین واتر بیس است وارنیش بایدواتر بیس باشد
توضیح2:ایل بیس رنگ پلاستیک و ایل بیس رنگ روغن است ولی ترجیحا استین و رنگ جلا روغن بکار ببرید
توضیح3:این روش همه جا یکسان است چه کمد یا میز و یا چوبهای کف 

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر