Skip to main content

Giant Bamboo Biggest in Thailand 1


https://youtu.be/uBApCRE95C4

بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدائی ها شکایت می کند
آتش عشق است و نای و نیست باد
هرکه این آنش ندارد نیست باد
خیزران یا نی یکی ازبا اهمیت ترین کیاهان است این گیاه درخت علاوه بر آوردن طراوت 30 درجه خنکی به محیط از تولید حوله وجوراب و لباس های بسیار نرم و ضد بوکرفته تا دیوارهای ساوند پروف ضد صدا از آن درست می کنند همچنین در تصفیه آب نقش بزرگی دارد وخود یک معجزه است در جوامعه پیشرفته شرقی ار ذغال آن در پی ساختمانهای مسکونی استفاده میکنند چون علاوه بر دفع موجودات مضره اشعه های مخرب را نیز از مجیط زندگی شما دور می کند کسانی که دراین ساختمانها زندگی می کنند خواب خوشی را تجربه می کننددر چین یک مامی 5000 هزار ساله رادرروی تپه ای پیدا می کنند که بسیارتازه مرده بنظر میرسید وبعداز کالبد شکافی متوجه می شوند که حتی هسته طالبی درون شکمش هنوزتر و تازه مانده است و دولت متمدن چین دستور داده بود که تپه را بکنند بعد ازکاوش متوجه میشوند زیر قبر او دها تن ذغال بمبویعنی نی وجود دارد . ریشه این گیاه درخت پر برکت مصرف خوراکی نیز دارد و با آن در چین و مناطق همجوار غذاهای خوشمزه هم درست می کنند این گیاه درخت در اغلب مناطق ایران و دنیا قابل کشت هستند ناصرخسرو در سفر نامه خود به سرسبزی مناطق مرکزی و و کشت آن درخوزستان یاد می کند و از همه زیباتر این بهتر است بگم فریاد رس بعد از کشت خود بخود رشد طولی و بعضا طولی و عرضی می کند بسته به نوع گونه های آن دارد دز ژاپن بیش از صد گونه از آن موجود است مقاومت خیزران در برابر هر بلای آسمانی بی نظیر است سبکی و مقاومت دو خصیصه منحصر به فرد این گیاه درخت است در ایران که روی گسلهای زیادی واقعه شده است کاشت این یادگار تمدن کهن بسیار اهمیت دارد ومی تواند در ساختمان سازی از آن وسیعا استفاده شود و برای دستیابی به تخم این کیاه به ای بی ebayو آمازون amazon مراجعه کنید و تاجران بازارها را از آن پر کنند ولی مواظب باشید در جوار منازل آنرا نکارید چون بعلت رشد عرضی و طولی در مسیر رشد خود منازل مسکونی را تخزیب می کند بایددور ازآنها کاشته شوند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر