Skip to main content

خواص درمانی و بی نظیر دانه‌ی هلhttps://youtu.be/j5nG18pVeWE
یکی از خواص هل برطرف کردن خلط سینه  و باز کردن سینوسها است زخم دهان را ازبین می برد. ضد سرماخوردگی است اگر در بستنی با گلاب بکار برده شود بستنی خوشمزه تری خواهید داشت قاعده زنان را تسریع می کند ودرد گوش را تسکین می دهدانرژی زاست و به توان و رحیه کمک می کند  و ضد افسردگی از خواص بارز آن میباشد زیاده روی در مصرف آن لبها را شکننده می کند تقویت کننده قلب وکلیه ها رامی باشدد از شب ادراری کودکان جلوگیری می کند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر