Skip to main content

DIY Hair Mask Recipe To Get Grow Hair Super Fast 100% effectiveeffectiveرشد سریع موی سررشد سریع موی سر
پودر قهوه ماست رغن بادام و تالکوم نوعی پودر آرایشی است talcum سیلکات منگنزطرز تهیه یک قاشق پودر قهوه یک قاشق روغن بادام 3 قاشق ماست با آب رقیقش کنید و بعد همه را قاطی کرده و بهم بزنید بعد یک قاشق پودر تالکوم قاطی کرده و بهمش بزنید اگر میکسر دارید با میکسر این کار را بکنید و اگر از قبل موی خود را بشورید بهتره بعدش بمالیدش روی سر 3 ساعت باشد بعد بشوریدش این کار را 3 بار در هفته تکرار کنید تا یک ماه وPublish Post
.https://youtu.be/GsWKG85X8L0

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر