Skip to main content

جوش شیرین یا بیکینگ سودا

جوش شیرین یا بیکینگ سودا شما را لاغر می کند باید دوقاشق چایخوری جوش شیرین
و یک قاشق سرکه سیب قاطی یک لیوان آب کنید و شکم خالی قبل ازصبحانه و

خواب استفاده کنید تا شکم شما لاغر شود

کسانی که مست می کنند یک مقدارخیلی کم جوش شیرین راقاطی آب کنند تا مستی را از بین ببرد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی