Skip to main content
چگونه youtube خود را بطور خصوصی پست کنیم و...

چگونه ویدیو شخصی- مثل نشاندادن کالا  یا هرچه دوست دارید یا ویدیو خانوادگی خود را در youtube فقط با دوستان  نزدیک خود اشتراک (share) کنیم :
a-  درyoutue در قسمت بالا کلمه آپ لود(upload) را کلیک (click)کنید
b- وقتی صفحه آپلود آمد در زیر جائی که آپلود می کنید
c-گزینه private را انتخاب کنید بعد در زیر آن روی فضای خا لی کلیک کرده و
d- نام جمیله خنیاگر یا هر سیرکلی انتخاب کنید اگر دوست ند ا رید کسی غیر از  جمیله خنیاگر ویدیو شما را ببیندش پس اسم کسی را غیر از اوننویسد .البته ایمیلش هم  رانوشتید میشود . کسانی که کاسب هستندمی توانند از کاسه کوزه هایشان فیلم گرفته برای مشتری های خود بفرستند.
e-البته اگر با حلقه  یا سیرکل دوستان خود خواستید share کنید این در یوتیوب و گوگل پلاس امکان پذیر است زیاد نگران نباشید نخاله ها آنرا نمی بینند مگر اینکه در سیر کل خود آدمهای غیر خودی باشند که باید حذفشان کرد.
-اگر خواستید همه آن ویدیورا ببینند پس گزینهpublic را کلیک کنید.
f- وقتی انتخاب اسم را کردید کلمهupload را در وسط کلیک کنید
g-گزینه select video را می زنید و ویدیو شما در یک آن در دسترس قرار می گیرد.
-این روش در یوتیوب ها ی تلفن موبایل و نیز کامپیوتر شما به آسانی در دسترس است و شما می توانید صحنه هایی راکه دوست دارید دیگران هم بببینند با موبایل خود فیلم گرفته ودر یک آن همه دنیا آن را فورا ببینند.
-همهaplication اپلی کیشن های گوگل از طریق مربع نقطه نقطه ای سمت چپ  بالای جیمیل قابل دسترس هستند اصلا جی میل یک دانشگاه کامل است  وبرای شما آنرا یک بیک باز می کنم.
-۲ روش دیگر اشتراک گذاشتن از ویدیوهای  آپلود شده موجود خود به این روش است:
-در یوتیوب در بالا سمت راست روی عکس خود اگر عکس ندارید جای عکس خود کلیک کنید
a-یک تری tray باز می شود گزینه create studio را کلیک کنید
b- اگر از قبل ویدیو خودرا آپلود کرده اید در سمت چپ صفحه گزینه video manager را کلیک کنید .وقتی ویدیوها باز شد
c-در edit کنار ویدیو کلیک کنید و در زیر ویدیو unlisted را بهprivate تغیر دهید
d-در پائین اسم یا ایمیل فرد ویا سیرکل مورد نظر خودرا بنویسید

e-گزینه shareرا کلیک کنید .

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

ماهنامه روشنگر

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم