Skip to main content

سخنان شنیدنی دراویش در مورد شاملو وسیامک یاسمی


سخنان شنیدنی دراویش در مورد شاملو وسیامک یاسمی 

https://youtu.be/CVu10w0cbPسخنان شنیدنی سید *مصطفی آزمایش از  دراویش* در مورد شاملو و


سیامک یاسمی گارگردان بنام ایرانی همکاری آنها در جهت تغییر تفکر جاهلان در

 فیلم اول هیکل شاملو وسیامک یاسمی به این نتیجه میرسند که  علاوه بر

 سرمایه دارن پایگاه اجتماعی رژیم  شاه قشر جاهل و لمپن ها   هستند و همینهابوده

اندکه شاه را به قدرت رسانده اند  وبایست روی تغییر ارزشهای آنها کار کرد  و یک

 تحول فکری در آنها بوجود آوردواین فیلم اول هیکل به  همین خاطر  ساخته شد 

وتاثیر زیادی در سینما بعنوان بزرگترین پدیده  مطرح آن زمان تاثیرش روی مخاطبین گذاشت که

درجریان خیزش 42 قضیه کاپیتالاسیون  رژیم در صدد استفاده  مجدد از این قشرلمپن 

بود ولی رژیم وقت، خود را در مقابل طیب ها دید  و این قشر اکنون به دو دسته 

تقسیم شده بودند شعبانبی مخها وطیب یهاکه به مردم پیوسته اند گرچه رژیم موفق به 

سرکوب خیزش شد وطیب را اعدام کرد ولی نشان دادسینما می تواند چه نقش مهمی

در زندگی مردم بازی کند و چقدر شاملو و سیامک یاسمی از آن بدرستی استفاده 

کرده اند


https://youtu.be/CVu10w0cbPs

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر