Skip to main content

کلنل پسیخانیان

کلنل پسیخانیان کرد تبار و فرمانده گردان همدان و رضاخان فرمانده تیپ قزاق روس بود کنل از نیروهای قزاق خواست سلاح های خود را تحویل بدهند همه قزاقها سلاح های بیگانگان خود را تحویل دادند الا رضاخان که کنل به او گفت تو شرف ایرانی ندارید که به رضاخان برخورد ونسبت به این انسان شریف کینه گرفت زمانی رضاخان قدرت گرفت کلنل را بشکل فجیعی کشتند

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs