Skip to main content

کلنل پسیخانیان

کلنل پسیخانیان کرد تبار و فرمانده گردان همدان و رضاخان فرمانده تیپ قزاق روس بود کنل از نیروهای قزاق خواست سلاح های خود را تحویل بدهند همه قزاقها سلاح های بیگانگان خود را تحویل دادند الا رضاخان که کنل به او گفت تو شرف ایرانی ندارید که به رضاخان برخورد ونسبت به این انسان شریف کینه گرفت زمانی رضاخان قدرت گرفت کلنل را بشکل فجیعی کشتند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر