Skip to main content

            🟥ما کمونیستها را متهم به دیکتاتوری و خود به را آزادگی

الکی مفتخر می کنند . رقابت آزاد و طنابکشی آدمها برای اینکه از سرکول

دیگری بالا بروند با آزادی دو چیز مخالفند . ، طنابکشی و رقابت له شدن انسان

توسط آدمهای دندان گرد در ذات خود دارد . ، ولی آزادی رسیدن به برابری آنها

را مد نظر دارد و ما کمونیستها تنها کسانی هستیم که قصد برچیدن دولت ودیکتاتوری

ذاتی آن داریم باور ما بر این است تا طبقات هستند دیکتاتوری هم هست سرمایه داران

خواهان حفظ دولت و دیکتاتوری هستند ولی کمونیستها خواهان نابودی دولت به عنوان

چماق و برگرداندن آزادی و حرمت به انسانیت هستند🔴

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs