Skip to main content

            🟥ما کمونیستها را متهم به دیکتاتوری و خود به را آزادگی

الکی مفتخر می کنند . رقابت آزاد و طنابکشی آدمها برای اینکه از سرکول

دیگری بالا بروند با آزادی دو چیز مخالفند . ، طنابکشی و رقابت له شدن انسان

توسط آدمهای دندان گرد در ذات خود دارد . ، ولی آزادی رسیدن به برابری آنها

را مد نظر دارد و ما کمونیستها تنها کسانی هستیم که قصد برچیدن دولت ودیکتاتوری

ذاتی آن داریم باور ما بر این است تا طبقات هستند دیکتاتوری هم هست سرمایه داران

خواهان حفظ دولت و دیکتاتوری هستند ولی کمونیستها خواهان نابودی دولت به عنوان

چماق و برگرداندن آزادی و حرمت به انسانیت هستند🔴

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی