Skip to main content

ملی اسلامی / زردچوبه / چینی /استالین/ رضا خان

 سوای مردم معمولی کسانی که از ایران و اسلام دم  میزنند 

نمایندگانی دارند که سابقه آدمکشی و دزدی و شکنجه در 

پرونده خود دارند مردم نباید فریب آنها را بخورند و باید  لیست

 خواسته هائی تهیه کنند و از مردم بخواهند کدام یک را برای مردم

 ایران  می پسندند 

مانند نان مسکن آزادی  و سوسیالیزم و یا ناسیونالیزم و پرچم توی چشم همدیگر کردن 

خرافات قبرستانی اسلامی

من خواستم بگم خیلی از ایرانی ها و فارس زبانان در چین و یا تایلند از دیرباز بر آن مناطق با خانمهای چینی و تایلندی به راحتی رابطه عشقی و عاطفی و یا جنسی می گیرند ولی نه مردم آنجا و دولتهای آنها هیچگونه مزاحمتی برای آنها فراهم نمی کنند علاوه براین خانمها وآقایان زیادی درخارج و نقاط مختلف جهان با همدیگر ارتباط جنسی می گیرند عاشق هم می شوند و هرکس وارد حریم عاشقانه آنها بشود مهم نیست چه نژادی هستند خودی باشد یا غیر خودی او را پاره می کنند از بس که عشق خود را دوست دارند افکار شونیستی خوب نیست ولی هر نوع سو استفاده و حرکت استعماری در همه جا باطل است .همیشه ما باید با نیروهای کذب بجنگیم و نیروهای حقیقت را پشتیبانی کنیم مهم نیست از طرف کیست

 دوست عزیز اگر بدنبال حقیقت باشید من علت شکست را برایت توصیح می دهم ولی هرگز یک انسان از منابع دروغین دنبال حقیقت نمی گردد داستان شکست را شوروی و بدنبال آن جهان شرق اینگونه آغاز شد لنین را ترور کردند ولی تا سال 1924 نا کار آمد ولی زنده بود کسانی که عمدتا انقلاب را هدایت می کردند لنین و تروتسکی که هردو فیلسوفان بزرگ و در عین حال رهبران کارگری بودند و هردو بسیار شریف و مردم دوست بودند بعد مرگ لنین استالین تروتسکی را هم ترور کرد و بجان بقیه بلشویکها افتاد و آنها را از سر راه برداشت و اعضای برای مثال 53 نفره حزب کمونیست ایران را به رضا خان لو داد و در سطح جهان هم همین کار را کرد و نیروهای پشتیبان بلشویک را از ایران به روسیه فراخواند وسلطانزاده و احسان اله خان و خالوقربان خیلی از کمونیستهای انقلابی ایران با بلشویکها شوروی اعدام کرد حال خود بگو کسی مثل استالین که در انقلاب روسیه هیچ نقشی نداشته، سکان قدرت را از بد حادثه در اختیار می گیرد آیا این کمونیست است یا بقول تروتسکی گور کن انقلاب کمونیستی  

چای زردچوبه هم کرنا را از بین می برد و هم سرطان لطفا به همه اطلاع رسانی کنید یک قاشق بزرک نهار خوری در آب داغ ریخته همینکه کمی سرد شد سریع میل کنید تا تاثیر شگفت انگیز آنرا روز بعد ببینید و تورم پاها و و مغز و اندامها و قند خون هم بسادگی از بین می برد هر روز یک لیوان بخورید و از کلیهای شما هم سمزدائی می کند اگر نتیجه نگرفتید هرچه خواستید ما را نقد کنید 

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر