Skip to main content

The Art of Laying Brick

https://youtu.be/lORIZ1shRIM
https://youtu.be/ExltDReEdno
در راستای کمک به زلزله زدکان
برای آجر یا بلوک چیدن یلدتان باشد 2 تا درزیریکی وسط آن 2 فرمولش ساده است
خانه سازی را شروع کنیدمعطل نکنید
دانشجویان در این شرایط حساس وسرما به داد مردم محروم برسند جضور تحصیل کرده ها و دخالت آنها انسانهای زیادی را از مرگ و تباهی نجات می دهد
مردم میتوانند قالب برای بلوک ساختمان خود از آلمینیوم درست کنند و از
جوشکارهای وارد به جوشکاری آلمینیوم کمک بکیرند یا از کارخانه آلمینیوم اراک که کردهای زیادی آنجا کار می کنند کمک بگیرند و برای همدیگر بلوک درست کنید از کارخانه سیمان سیمان فله ای غیر پاکتی بگیرید تا ارزان تمام شود اگر نمی توانید اینکار را بکنید خشت بزنید تا از سرما مجفوط بمانیددر روی سقف از پلاستیک ظخیم در لایه تحتانی استفاده کنید که سقف چکه نکند برای خشت زدن قالب را آب صابون بزنید که خشتها آسان از قالب در بیایند اگر دارید از کاه یا خاشاک در خشت بکار ببرید تا خشتها محکمتر بشوند در پشت بام هم کااه و یا پشم و مو بکار ببرید برای استحکام بیشتر
https://youtu.be/WWb9at1QHBY

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر