Skip to main content

عبّاس منتجم شیرازی - زن خوبهhttps://youtu.be/32uq62RlEBw
چای  زعفران بخورید 
دوستان برای اینکه غمزده نشویید چای  زعفران بخورید ما ایرانی ها عادت داریم 
طبق رسوم و آموخته هایمان عمل کنیم  واین نوع نگاه ما را در گرفتن خواص گیاهان
 ومیوه ها محدود می کند زعفران با خواص مهمش یکی از آنهاست دوستان اگر می خواهید
شاد شوید و مودی و غمزده  نباشید زعفران  در خوراکی ها زیاد استفاده کنید خصوصا بجای چای معمولی چای زعفران یعنی فقط زعفران را داخل لیوان بریزید  و چآی داغ رویش گرفته وبنوشید چرا چای چون بیشتر از خواص این طلای خوراکی که از قضا بهترینش در ایران است استفاده کنید زعفران یک خوبی  بسیار مهم دیگر را نیز دارد و آن این است که ضد درد است بد نیست بدانید که هر ضد دردی خاصیت ضد خستگی هم دارد و معنی آن این است که وقتی خسته نباشید  سکس بهتری خواهید داشت خصوصا مردها حالتنعوذ بهتری خواهند داشت

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر