Skip to main content

خیزران یا نی یکی ازبا اهمیت ترین کیاهان استhttps://youtu.be/uBApCRE95C4
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدائی ها  شکایت  می کند
آتش عشق است و نای و نیست باد
هرکه  این آتش  ندارد نیست باد
خیزران یا نی یکی ازبا اهمیت ترین گیاهان است این گیاه درخت علاوه بر آوردن طراوت به محیط از تولید
 حوله وجوراب و لباس های بسیار نرم و ضد بو و خوراکی کرفته تا دیوارهای ساوند پروف ضد صدا از آن درست می کنندحدود 1450 گونه بمبو با نی متفاوت در جهان یافت می شود بمبو به دو دسته تقسیم میشوند بمبو پیشرونده و بمبو ایستا این نوع بمبوایستا یزرگترین   نوع بمبو است  و ریشه آنها مصرف خوراکی  دارد   ولی بمبوپیشرو و فعاله بسیار در کویر زدائی می تواند نقش ایفا کند بخاطر ماهیت تجاوزکارانه اش و برای تسریع  در کویر زدائی  اهمیت زیادی دارد در کویر زدائی باید از ذغال اکتیو یا فعاله در شنها  استفاده شود تا میکربها که نقش تجزیه کردن و خاکسازی دارند کلونی بزنند و خاصیت فعاله زغال رول خود را بازی کند یکی از دیگر خاصیتهای مهم  بمبورشد دیوانه وار آن است که می تواند ظرف 24 ساعت  یک متر قد بکشد  یک بمبو ظرف 5 سال به رشد بلوغ خود میرسد بمبو35%بیشتر از درخت اکسیژن تولید می کند همچنین بمبوبه   میکرب زدائی می کند  و  در تصفیه آب نقش بزرگی دارد وخود یک معجزه است .بمبو قویتر از آهن است و در داربستها از آن بجای شاخه های آهنی از آن استفاده می کنند قدرتش چیزی شبیه میل کرد است به قولی مقاومتش بیشترازمیل کرده 28000 پاوند در اینچ است و دربین  بتن ریزی می شود از آن استفاده کرد  بمبو هوا را تا 15 درجه خنک تر می کند و از آسیب باد ممانعت می کند  در جوامعه پیشرفته شرقی ار ذغال آن در پی ساختمانهای مسکونی استفاده میکنند چون علاوه بر دفع موجودات مضره
اشعه های مخرب را نیز از مجیط زندگی دور می کند کسانی که دراین  ساختمانها زندگی می کنند خواب خوشی را تجربه می
 کنند . در چین یک مامی 5000 هزار ساله رادرروی تپه ای پیدا می کنند که بسیارتازه مرده بنظر میرسید وبعداز  کالبد شکافی متوجه می شوند که حتی هسته طالبی درون شکمش هنوزتر و تازه  مانده است و دولت متمدن چین دستور داده بود که تپه را بکنند بعد ازکاوش متوجه میشوند زیر قبر او دها تن ذغال بمبویعنی نی وجود دارد  .  ریشه  این گیاه درخت پر برکت مصرف خوراکی  نیز دارد و با آن در چین و مناطق همجوار غذاهای خوشمزه  هم درست می کنند این گیاه درخت در اغلب مناطق ایران  و دنیا قابل کشت هستند  ناصرخسرو در سفر نامه خود به سرسبزی  مناطق مرکزی و و کشت آن درخوزستان  یاد می کند و از همه زیباتر این بهتر است بگم فریاد رس بعد از کشت  خود بخود رشد طولی و بعضا طولی و عرضی  می کند بسته به نوع گونه های آن دارد دز ژاپن بیش از صد گونه  از آن موجود است مقاومت خیزران در برابر هر بلای آسمانی بی نظیر است سبکی و مقاومت دو خصیصه منحصر به فرد این گیاه درخت است  در ایران که روی گسلهای زیادی واقعه شده است کاشت این یادگار تمدن کهن بسیار اهمیت دارد ومی تواند در ساختمان سازی از آن وسیعا استفاده شود و برای دستیابی به  تخم  این کیاه به ای بی و  آمازون  مراجعه کنید  و تاجران بازارها را از آن پر کنند ولی مواظب باشید در جوار منازل آنرا نکارید چون بعضی از گونه های آن رشد عرضی و طولی دارد ودر مسیر رشد خود منازل مسکونی را تخزیب می کند بایددور ازمنازل کاشته شوند

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر