Skip to main content

Water in de woestijn - Creating Water Foundation


من سالها دنبال این بودم که برای مردم روشی را برای تامین آب بیشترپست کنم به "ورکا واتر" مهندسی ایتالیائی برخوردم و آنرا در صفحه گوگل پلاسم پخش می کردم مورد حمله اوباش قرار گرفتم چون دوست نداشتند من آنرا پست کنم تا اینکه به این سری ویدیوها برخوردم دیدم عملی است و هرکس با کمی فراصت می تواند سمبلش کند پلاستیکش میتواند همان پلاستیک از جنس کیسه پیاز باشد و تا 100لیتر هر روز آب میشود حتی از آسماب بی ابر آب گرفت آبی تمیز و شیرین و قابل شرب برای مصرف روزانه و باغداری و کشاورزی گرفتبراحتی میشود آنرا جایگزین چاه کرد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs