Skip to main content

Water in de woestijn - Creating Water Foundation


من سالها دنبال این بودم که برای مردم روشی را برای تامین آب بیشترپست کنم به "ورکا واتر" مهندسی ایتالیائی برخوردم و آنرا در صفحه گوگل پلاسم پخش می کردم مورد حمله اوباش قرار گرفتم چون دوست نداشتند من آنرا پست کنم تا اینکه به این سری ویدیوها برخوردم دیدم عملی است و هرکس با کمی فراصت می تواند سمبلش کند پلاستیکش میتواند همان پلاستیک از جنس کیسه پیاز باشد و تا 100لیتر هر روز آب میشود حتی از آسماب بی ابر آب گرفت آبی تمیز و شیرین و قابل شرب برای مصرف روزانه و باغداری و کشاورزی گرفتبراحتی میشود آنرا جایگزین چاه کرد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی