Skip to main content

Growing herbs in plastic bottles, gardening, growing fresh vegetables, t...

اغلب گیاهان حتی درختان از محل گره ها و برگها ریشه می زنند و به این ترتیب میشود آنها را کلاون کرد هم درآمد خوبی داشت و هم به رفاه همنوعان یاری رساند برای سوراخ کردن بطری میشود از میخ داغ و انبردست استفاده کرد و لازم نیست در ارتفاع باشد بجز ظرف آب آنComments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی