Skip to main content

5 Mysterious Objects Caught Moving On Camerahttps://youtu.be/nIjhbnu5x4Q
112233445566778899

نکاتی در مورد بعضی موجودات عجیب و غریب - اخیرا در بعضی نقاط ایران موجوداتی یافت شده که آدم هستن ولی به اندازه پر مشتی هستند و در دنیا خیلی از موجودات هست که تا بحال ناشناخته مانده اند واین را هم باید دانست از طریق علم فیزیک کوانتم موجوداتی ساخته اند دست ساز بشر هستند ولی این کشفیات چون نقش گول زنک دارد اسرار آن را فاش نمی کنند زیاد نترسید من در پستهایم بعضی از این ویدیوها را به قصد افشا پست کرده ام و اگر گیرش بیارم باز هم پستش می کنم
REPLY

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs