Skip to main content

5 Mysterious Objects Caught Moving On Camerahttps://youtu.be/nIjhbnu5x4Q
112233445566778899

نکاتی در مورد بعضی موجودات عجیب و غریب - اخیرا در بعضی نقاط ایران موجوداتی یافت شده که آدم هستن ولی به اندازه پر مشتی هستند و در دنیا خیلی از موجودات هست که تا بحال ناشناخته مانده اند واین را هم باید دانست از طریق علم فیزیک کوانتم موجوداتی ساخته اند دست ساز بشر هستند ولی این کشفیات چون نقش گول زنک دارد اسرار آن را فاش نمی کنند زیاد نترسید من در پستهایم بعضی از این ویدیوها را به قصد افشا پست کرده ام و اگر گیرش بیارم باز هم پستش می کنم
REPLY

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر