Skip to main content

Straw Nail Art! 6 Creative Nail Art Designs Using a Strawhttps://youtu.be/hA6u3G-9Odk
  • این گونه ویدیوها را برای ایجاد کاسبی ویا شادی شما عزیزان پست می کنم اینجا اول یک رنگ پایه ای یا زیر ساز سفید می زنیم بعد ار اسنرا یا نی مصرف آبمیوه استفاده می کنیم و انرا از وسط دو تکه می کنیم و از آن بعنوان خودنویس نقاشی روی ناخن استفاده می کنیم

    4s
  • بعداز نقاشی وخشک شدن رنگ ناخن یک لایه جلا دهنده به روی رنگ ناخن بزنید تا رنگها محفوظ بمانند و آخرین کار این ویدیو با فوت کردن به استرا و نی درست شد که تا حدود زیادی آسان است ولی شما با هر استرا یک رنگ فوت می کنید وحرف آخر پدیکیوریها باید خود را با نقاشی آشنا کنند و هنرمندان نقاش این عرصه زمین بکری برای نمایش گذاشتن هنر یونیک خود و کسب درآمد در این عرصه هست باید این هنر پرطرفدار و هات را به چار راه ها برد و کار آموز گرفت تا هم شما و هم شاگردان با آن درآمد سازی کنید

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی