Skip to main content

Full Body Garra Rufa Experiencehttps://youtu.be/mLSNX5c_51Aماهی ها پوستهای مرده را می خورند و پوست را صاف می کنند این خود یک شغل نان و آبدار است بیشتر در سالنهای آرایشگاه باز می کنند زن و مرد ندارد هرچه پوستت زمخت تر باشد غذای ماهی ها فراهمتر است.همه ماهی ها این کاره هستند ماهی های عید را نگه دارید و اکواریم داشته باشید و خوراکشان پوست پا و دست و بدن است#wasSia
REPLY

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs