Skip to main content

Steam bending wood, 1" thick kiln dried ash.https://youtu.be/b9UPihp04xY


برای درست کرد سقف و کف باید به این روش چوبهای قطور را خم کرد برای قایق ساختن حتی اطاق برای هرچه.
این ورقه های فنری در علم تکیه ها استفاده می شود و اینجا برای خم کردن از آن استفاده می کنند.
وقتی چوب تازه است میشود آنرا خم کرد
بهتره که چوب سالم و بدون گره انتخاب کرد هر چوبی قابل خم کردن است ولی باید در بخار آب داغ قرار بگیرد.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر