Skip to main content

Factory Reset Your Windows PC NOW!!! 2017 | Window 7, 8, 10, Vista, XP |...را بزنید(f8 یا  f9 یاf10   f11 یا f12) کامپیوتر را خاموش و روشن کنیدو دکمه  
 (exit)یک صفحه میایدکنید
(save mode) و در صفه جدید آپشن رابزنید
 را کلیک کنیدAdminister
پسورد را یادتان باشد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی