Skip to main content

Factory Reset Your Windows PC NOW!!! 2017 | Window 7, 8, 10, Vista, XP |...را بزنید(f8 یا  f9 یاf10   f11 یا f12) کامپیوتر را خاموش و روشن کنیدو دکمه  
 (exit)یک صفحه میایدکنید
(save mode) و در صفه جدید آپشن رابزنید
 را کلیک کنیدAdminister
پسورد را یادتان باشد

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs