Skip to main content

10 غذای عالی برای کوچک کردن شکمhttps://youtu.be/qk2hg5AiM9Q

بادم زیاد خوردنش خطر ناک است و شما را به بیماری عدم کنترل نفخ گستریک دچار می کند و تخم مرغ هم مثل چای سبز کبد را ازکار می اندازد  وگوشت سویا عامل سرطان گواتر است که در انگلیسی به آن تفو می گویند مواظب باشیدابوعلی سینا می گوید کم خورد هرچیز درمان است کافی خوردن آن غذا استو زیاد خوردن آن سم است

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم