Skip to main content

آب را اگر دوبار بجوشانید سمی می شود و خطرناک است


آب را مجددا نجوشانید سمی می شود


اگر آب جوشیده را مجددا بجوشانید مواد معدنی آن مانند ارسنیک به یک سم کشنده تبدیل می شود که آن را وارد بدن خود می کنید و چون این سم کشنده بدون حفاط فرد را از پای در می آورد بدن دور این سم یک لایه چربی می کشد که چاقی مفرط نشان تجمع سم در بدن است پس آب را مجددا نجوشانید و آنرا تعویض کنید یاتان باشد اگر از آب لوله استفاده می کنید از آب گرم که از گرمکن میاید خوداری کرده و آب سرد
فقط استفاده کنید


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs