Skip to main content

در چین معلمان به دانش آموزان اجازه می دهند حدود 20 دقیقه در مدرسه بخوابند تا یادگیری آنها بیشترشود


Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs