Skip to main content

واکارا واتر 100 لیتر آب هر روز از هوا در هر نقطه ای از جهان بدون هزینه آنچنانی


واکارا واتر

صدلیتر آب هر روز از هوا در هر نقطه ای از جهان بدون هزینه آنچنانی

واکارا اسم درخت بزرگی بوده که بعلت خشکسالی ممتد در اتیوپی از بین رفته واکا واتر تاور برجی دست ساز است که با نی ساخته می شود این اختراع یک مهندس ایتالیایی بوده وتا ۲۵ کالن آب را از هوا می گیرد البته دستگاهایی هم هستند که این کار را می کنند ولی این جایگزین جالبی برای چاها می باشد در شب که هوا خنک تر است به نظرم کارائیش بیشتر است ولی اگر ما این برجها را در ارتفاعات کوه ها بنا کنیم رودخانه های پر آب با آب تمیزخواهیم داشت و غیر ازاین هر روستائی هر خانواری می تواند این پرجک ها را سمبل کند نی های آن در هفت تپه جنوب ایران قابل دسترسی است این برجک تکه تکه درست می کنید ودر آخر تکه هارا بهم با تخ کونی ویاهر نخ محکم وصل بهم وصل کنید یک نوع نخ گونه زیپی پلاستیکی است که می شود به حالت ضربردراز دوجهت نی ها را به آسانی وصل کرد توپ هم تکانش نمی دهد
میشود نی ها ی ترجیحا نازک و جوان را به اندازه ها مساوی برید و با نخ ضربدری وصل کرد بعد قطعات را به هم گره زد 
وسرپایش گذاشت مانند تصور پائین.پلاستیک آنرا می شود از شرکتهای تجاری بخش فروش وسایل کشاورزی و فروش درختان در چین تهیه کرد من جایش در چین بلدم ولی اگر پلاستیکش رانتوانستید تهیه کتید پلاستیک های معمولی را سوراخ سوراخ کنید و بهم بدوزید رنگ نارنجی عکس همان پلاستیک است که آب رابه پائین می کشد
پلاستیک مش آن 5 دلار بیشتر نمی شود در پتروشیمی ایران تا جائی که من می دانم قابل ساخت است این یک شغل پردرآمد است و نیز کمک به جامعه اسلام زده ماست هزینه اش بسیار کم است و با بناکردن این برجکها بلافاصله شروع به کاشت درخت کنید ودر مناطق نزدیک به آب بهتر است شروع شود و کم کم به مناطق خشکیده گسترشش داد کاری که قطر هم اکنون می کند
این تصویر اتیوپی است که مردم دارند از برجکها آب سالم قابل شرب از واکارارواتر برداشت میکنند قبلا طفلکها 25 کیلومتر میرفتند تا یک دیگ آب تهیه کنند حالا با همت این انسان شریف مردم وست آب و آبادی را به آنجا برگردانده اند
تاجرها در آوردن این مشها پلاستیک از چین و تخم نی ودرختان فعالانه دخالت کنند وگرنه کشور به کویر تبدیل می شود هر درختی بکارید زندگی وطراوت را به خود ومردم برگردانده اید
فیلم مادرکشی دل آدم را به درد میاورد میتوانید سیستان و بلوچستان را با این روش آباد کرد وقتی درخت باشد سرسبزی همه جا گسترش می یابد
لطفا برای بازشدن ویدیوها روی لینک های پائین کلیک کنید

واکاراواتر_

فیلم مادرکشی
_قطر پیشگام در تغییر آب و هوای خاور میانه_

_تبدیل زمینهای غیر قابل کشت به سبد پر از نان وخوراکی در اسرائیل_

دست روی دست ننشینید درگیر شوید و برای ارتقای زنددگی خود و خانواده خود دخالت کنید درختها را نبرید درخت فروشی و درختکاری را مد و همه گیر کنید


Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

ماهنامه روشنگر

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم