Skip to main content


اطلاعاتی که در این رابطه به شما می دهم
صحت وسقمش را تائید نمی کنم خود تحقیق کنید
اگرگربه یا سگتان را به این حالت
دیدید او مریض است بهترین درمان
اگر دسترسی  به دامپزشک ندارید
جوش شیرین را  با آب  قاطی کنید بهش  بدهید
با مقدار کم شروع کنید اگر دیدی همه چیز
 خوب پیش میرود مقدارش یک ذره بیشتر کنید
به قول یک دکتر اسپانیولی عامل سرطان نوعی
فانگس که همان قارچ است می باشد جوش شیرینی
 که در خمیر می ریزند قارچها که عامل سرطان
هستند به آسانی از بین می برد. مواظب باشید
استفاده مکرر از جوش شیرین باعث می شود که
 باکتر های مفید  که نقش مهمی در کنترل نفخ شکم
وهضم غذا دارند درروده را از بین رود.

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs