Skip to main content


اطلاعاتی که در این رابطه به شما می دهم
صحت وسقمش را تائید نمی کنم خود تحقیق کنید
اگرگربه یا سگتان را به این حالت
دیدید او مریض است بهترین درمان
اگر دسترسی  به دامپزشک ندارید
جوش شیرین را  با آب  قاطی کنید بهش  بدهید
با مقدار کم شروع کنید اگر دیدی همه چیز
 خوب پیش میرود مقدارش یک ذره بیشتر کنید
به قول یک دکتر اسپانیولی عامل سرطان نوعی
فانگس که همان قارچ است می باشد جوش شیرینی
 که در خمیر می ریزند قارچها که عامل سرطان
هستند به آسانی از بین می برد. مواظب باشید
استفاده مکرر از جوش شیرین باعث می شود که
 باکتر های مفید  که نقش مهمی در کنترل نفخ شکم
وهضم غذا دارند درروده را از بین رود.

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

ماهنامه روشنگر

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم