Skip to main content

در مورد تاثیر صداها و موسیقی در زندگی

در خاور میانه مراکز گسترش شادی یک به یک بسته می شود و  درعوض عربده کشی های دلخراش مذهبی گسترش می یابد . برای حفظ سلامت جامعه موسیقی دل انگیز موجب بقا و تداوم سلامت روان  و جسم فرد است حتی بعضی ارتعاشات ملایم  موسیقی موجب ترمیم امراضی می باشند که بدون موسیقی ممکن است فرد را از پا در بیاورند . ارتعاش صوتی با سیلابل بالا صداها موجب رشد مریضی و پائین آمدن قدرت  سیستم  دفاعی بدن می شود . اگر در محیط خود دائما  صداهای موتورسوارا و ماشینهای قارقارک برش سنگ و چوب  و آژیردیدید که  ربط به کار شما ندارد ولی  دائما سر راهتان سبز می شود بدانید عده ای اوباش قصد صدمه زدن به سلامت شما دارند غیر از این شما تحت نظر و زندگی  مشقت باری به شما دارد تحمیل میشود بد نیست بدانید نوازندگان موسیقی ممکن است در دراز مدت عصبانی وبلاخره کر شوند در هنگام نواختن موزیک گوشی بپوشید  

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر