Skip to main content

How to Grow Onions from Seedhttps://youtu.be/IehuyOPf2dU

برای داشتن بهترین کود برگ درختان را در جائی جمع کنید وبا فیبر خرد شده قاطی کنید
برای اینکه زمینی بارور داشته باشیم و همه چیز ارگانیک شود نیاز به کرم خاکی است برای کشاندن کرم خاکی به زمین خود پسمانده های غذائی را دور نریزیم آنها را درعمق 8 انگشتی زمین دفن کنید تا غذای کرمها را فراهم کنید.

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی