Skip to main content

Grow Your Own Tomatoes With Quickcrophttps://youtu.be/eleQ-alOCm4


گوجه فرنگی یا بهتره بگیم تماته در هوای گرم بهتر جوانه میزند دمای 23 درجه بهتره
روی برگها ترکیب سیرو آب می پاشند
دو هفته یک بار آبش بدهید
هر بوته 300 گوجه فرنگی ثمر می دهد

یک هفته در کلدان نگهداری می کند قبل از اینکه ریشه زیاد بدواند آنها
راجدا کرده .در چند جای مختلف می کارد تا ریشه بیشتر بزند و آماده برای کاشت در زمین با باغچه بشود
جوانه های مابین شاخه وبرگها را بکنیدComments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی