Skip to main content

تاثیر غذا بر آلت تناسلی

غذاهائی که آلت تناسلی زنها را تنگ می کند :

 1.  Gooseberry.
 2.  Aloe Vera.
3. Curcuma Comosa.

4. Pueraria Mirifica.

5. Oak Gall or Oak Apple

6. Witch Hazel.

7. Black Cohosh.
  غذاها ئی که آلت تناسلی مردان را بزرگ می کند:
  سیگار نقش زیادی در کوچک شدن سایز آلت تناسلی مردان دارد
  سکس و ورزش زیاد در بزرگ شدن آلت تناسلی مردان دارد
  غذاهای پر چرب باعث کوچکی آلت تناسلی مردان می شود
  میوه و سبزیجات سم زدا مانند سیب وهویج و کدو تنبل با فری رادیکالها
  می جنگد وباعث استحکام رگها  در نتیجه آلت تناسلی را  بزرگ می کند
  نگرانی باعث کوچک شدن آرامش سبب بزرگی آن می شود
  حمام گرم خوب  وآب سرد بد
  مالش به قول آخوندها نافع است

   ویاگرا هم ...
  غذاهای بزرگ کننده : پیاز لوبیا  کرفس

  Comments

  Popular posts from this blog

  ماهنامه روشنگر

  رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

  نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

  https://youtu.be/XOVu46e4KVs