Skip to main content

تاثیر غذا بر آلت تناسلی

غذاهائی که آلت تناسلی زنها را تنگ می کند :

 1.  Gooseberry.
 2.  Aloe Vera.
3. Curcuma Comosa.

4. Pueraria Mirifica.

5. Oak Gall or Oak Apple

6. Witch Hazel.

7. Black Cohosh.
  غذاها ئی که آلت تناسلی مردان را بزرگ می کند:
  سیگار نقش زیادی در کوچک شدن سایز آلت تناسلی مردان دارد
  سکس و ورزش زیاد در بزرگ شدن آلت تناسلی مردان دارد
  غذاهای پر چرب باعث کوچکی آلت تناسلی مردان می شود
  میوه و سبزیجات سم زدا مانند سیب وهویج و کدو تنبل با فری رادیکالها
  می جنگد وباعث استحکام رگها  در نتیجه آلت تناسلی را  بزرگ می کند
  نگرانی باعث کوچک شدن آرامش سبب بزرگی آن می شود
  حمام گرم خوب  وآب سرد بد
  مالش به قول آخوندها نافع است

   ویاگرا هم ...
  غذاهای بزرگ کننده : پیاز لوبیا  کرفس

  Comments

  Popular posts from this blog

  رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

  https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

  احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

  شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

  ماهنامه روشنگر