Skip to main content

خواص آ ب اکسیزنه


آ ب اکسیزنه

مردم چه می خواهند؟ اگر دقت کرده باشید مردم هر روزه درفکر این هستند که لنگ زندگی نباشند یک زندگی شاد ومرفه داشته باشند فردا بیدار می شوند قیمتها سرجایش باشد فرهنگ بالا و آرامش داشته باشند اگر سری به محلات پائین شهر سربزنید مردم همیشه به سروکله هم می پرند چون فقر و بیکاری و بی تامینی آنها را آزار می دهد مردم مناطق فقیر از سر فقر جمعیت زیادی ازآنها ناچارا تنگ دل هم زندگی می کنند و پرای وسی(یا حریم شخصی ندارد) عشق وخلوت در اغلب خانواده ها وجود و معنی ندارد واغلب تمام اعضای خانواده در یک جا می خوابند بزرگسالان تمام رفتارهای یواشکی وخصوصیشان در معرض دید همه خردسالان و فرزندان آنها است بهداشت ندارندآلودگی بهداشت روانی همه جا بیداد می کند مردم می خواهند این وضعیت خاتمه پیدا کند و این یک جواب سوسیالیستی می خواهد ادامه در لینک زیر:
https://vocaroo.com/i/s0QR9F9z5oQEدر رابطه با درست دیدن_ ادب - مهربانی ودوست داشتن لطفا گوش کنید ویا شما می توانید برایم با این سایت جواب یفرستید یا نظرم را به نقد بکشید ویا کامنت بگذارید

https://vocaroo.com/i/s17w8CO9uUVE

Comments

Popular posts from this blog

ماهنامه روشنگر

رقص زهرا دختر بسیار با استعداد ایرانی

نوش آفرین تا میگی سلام Nooshafarin - salam video

https://youtu.be/XOVu46e4KVs