Skip to main content

خواص آ ب اکسیزنه


آ ب اکسیزنه

مردم چه می خواهند؟ اگر دقت کرده باشید مردم هر روزه درفکر این هستند که لنگ زندگی نباشند یک زندگی شاد ومرفه داشته باشند فردا بیدار می شوند قیمتها سرجایش باشد فرهنگ بالا و آرامش داشته باشند اگر سری به محلات پائین شهر سربزنید مردم همیشه به سروکله هم می پرند چون فقر و بیکاری و بی تامینی آنها را آزار می دهد مردم مناطق فقیر از سر فقر جمعیت زیادی ازآنها ناچارا تنگ دل هم زندگی می کنند و پرای وسی(یا حریم شخصی ندارد) عشق وخلوت در اغلب خانواده ها وجود و معنی ندارد واغلب تمام اعضای خانواده در یک جا می خوابند بزرگسالان تمام رفتارهای یواشکی وخصوصیشان در معرض دید همه خردسالان و فرزندان آنها است بهداشت ندارندآلودگی بهداشت روانی همه جا بیداد می کند مردم می خواهند این وضعیت خاتمه پیدا کند و این یک جواب سوسیالیستی می خواهد ادامه در لینک زیر:
https://vocaroo.com/i/s0QR9F9z5oQEدر رابطه با درست دیدن_ ادب - مهربانی ودوست داشتن لطفا گوش کنید ویا شما می توانید برایم با این سایت جواب یفرستید یا نظرم را به نقد بکشید ویا کامنت بگذارید

https://vocaroo.com/i/s17w8CO9uUVE

Comments

Popular posts from this blog

رقص عربی یک دختر خانم افغان توصیه می شود حتما این رقص زیبا را ببینید تا بهشت آوران زیبارو را همین جا مشاهده کنید نه در بهشت خیالی موهوم واقعا که طاووس خرامان به این زیبائی می گویند

https://youtu.be/VlE3-v7XrtI

احمد ظاهر: شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

شب چو در بستم و مست از می‌ نابش کردم ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم     دیدی آن ترک ختا دشمن جان بود مرا گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم       منزل مردم بیگانه چو شد خانه چشم  آنقدر گریه نمودم که خرابش کرد   شرح داغ دل پروانه چو گفتم با شمع آتشی در دلش افکندم و آبش کردم     غرق خون بود و نمی مُرد ز حسرت فرهاد خواندم افسانه شیرین و به خوابش کردم     دل که خونابهٔ غم بود و جگرگوشه درد بر سر آتش جور تو کبابش کردم     زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم

ماهنامه روشنگر